اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل envidesigngroup@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب معماری منظر حرفه‌ای با عنوان لاتین Landscape professional practice

دانلود کتاب معماری منظر حرفه‌ای با عنوان لاتین Landscape professional practice در این بخش کتاب معماری منظر حرفه‌ای با عنوان لاتین Landscape professional practice برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 281 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب زیرساخت‌های معماری منظر با عنوان لاتین Landscape Infrastructure - Case Studies by SWA

دانلود کتاب زیرساخت‌های معماری منظر با عنوان لاتین Landscape Infrastructure - Case Studies by SWA در این بخش کتاب زیرساخت‌های معماری منظر با عنوان لاتین Landscape Infrastructure - Case Studies by SWA برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 185 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب ایده‌های معماری منظر با عنوان لاتین Landscape Ideas You Can Use

دانلود کتاب ایده‌های معماری منظر با عنوان لاتین Landscape Ideas You Can Use در این بخش کتاب ایده‌های معماری منظر با عنوان لاتین Landscape Ideas You Can Use برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 177 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر معماری منظر با عنوان لاتین landscape architecture an Introduction

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر معماری منظر با عنوان لاتین landscape architecture an Introduction در این بخش کتاب مقدمه‌ای بر معماری منظر با عنوان لاتین landscape architecture an Introduction برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 209 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتابچه راهنمای پارکینگ خودرو و طراحی منظر با عنوان لاتین Car Park and Landscape Design

دانلود کتابچه راهنمای پارکینگ خودرو و طراحی منظر با عنوان لاتین Car Park and Landscape Design در این بخش کتابچه راهنمای پارکینگ خودرو و طراحی منظر با عنوان لاتین Car Park and Landscape Design برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 20 صفحه می باشد. در ذیل تعدادی از صفحات این کتابچه راهنما آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب با موضوع منظرسازی با عنوان لاتین All About Landscaping

دانلود کتاب با موضوع  منظرسازی با عنوان لاتین All About Landscaping در این بخش کتاب با موضوع  منظرسازی با عنوان لاتین All About Landscaping برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 100 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب با موضوع خاک ها برای معماری منظر با عنوان Handbook of Soils for landscape architects

دانلود کتاب با موضوع خاک ها برای معماری منظر با عنوان Handbook of Soils for landscape architects در این بخش  کتاب با موضوع خاک ها برای معماری منظر با عنوان Handbook of Soils for landscape architects  برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب  به صورت PDF و در 283 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب لاتین با موضوع منظرسازی با گیاهان علفی و بامبوها با عنوان bamboos and grasses

دانلود کتاب لاتین با موضوع منظرسازی با گیاهان علفی و بامبوها  با عنوان bamboos and grasses در این بخش کتاب لاتین با موضوع منظرسازی با گیاهان علفی و بامبوها  با عنوان bamboos and grasses  برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب  به صورت PDF و در 164 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب لاتین با موضوع طراحی کاشت با گیاهان علفی با عنوان Designing with Grasses

دانلود کتاب لاتین با موضوع طراحی کاشت با گیاهان علفی با عنوان Designing with Grasses در این بخش کتاب لاتین با موضوع طراحی کاشت با گیاهان علفی با عنوان Designing with Grasses  برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب  به صورت PDF و در 277 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود کتاب برنامه‌ریزی و طراحی منظر پایدار با عنوان لاتین Landscape and sustainability

دانلود کتاب برنامه‌ریزی و طراحی منظر پایدار با عنوان لاتین Landscape and sustainability در این بخش کتاب برنامه‌ریزی و طراحی منظر پایدار با عنوان لاتین Landscape and sustainability برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 337 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب طراحی منظر پایدار با عنوان لاتین Sustainable Site Design

دانلود کتاب طراحی منظر پایدار با عنوان لاتین Sustainable Site Design در این بخش  کتاب طراحی منظر پایدار با عنوان لاتین Sustainable Site Design: Criteria, Process, and Case Studies for Integrating Site and Region in Landscape Design برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 291 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب با موضوع منظرسازی پایدار با عنوان Sustainable landscape management : design, construction, and maintenance

دانلود کتاب با موضوع منظرسازی پایدار با عنوان Sustainable landscape management : design, construction, and maintenance در این بخش  کتاب با موضوع منظرسازی پایدار با عنوان Sustainable landscape management : design, construction, and maintenance برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 274 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی منظر پایدار با عنوان لاتین Designing the Sustainable Site

دانلود کتاب طراحی منظر پایدار با عنوان لاتین Designing the Sustainable Site در این بخش  کتاب طراحی منظر پایدار با عنوان لاتین Designing the sustainable site : integrated design strategies for small-scale sites and residential landscapes  برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 255 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی، احداث و نگهداری بام باغ یا روف گاردن با عنوان The Green Roof Manual

دانلود کتاب طراحی، احداث و نگهداری بام باغ یا روف گاردن با عنوان The Green Roof Manual در این بخش  کتاب طراحی، احداث و نگهداری بام باغ یا روف گاردن با عنوان The Green Roof Manual_ A Professional Guide to Design, Installation, and Maintenance برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت Epub  و در 296 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب بام باغ یا روف گاردن با عنوان Small Green Roofs, Low-Tech Options for Greener Living

دانلود کتاب  بام باغ یا روف گاردن با عنوان Small Green Roofs, Low-Tech Options for Greener Living  در این بخش کتاب  بام باغ یا روف گاردن با عنوان Small Green Roofs, Low-Tech Options for Greener Living  برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 257 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(12):

فایل شهر

ترجمه تخصصی متن شهرسازی، معماری، منظر، فضای سبز

بلوک اتوکد شهری و منظر

کلاس های اسکیس و طراحی گالری هفت