اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل envidesigngroup@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب استاندارد های مستندسازی در معماری منظر با عنوان لاتین : Landscape Architecture Documentation Standards

دانلود کتاب استاندارد های مستندسازی در معماری منظر با عنوان لاتین : Landscape Architecture Documentation Standards در این بخش  کتاب استاندارد های مستندسازی در معماری منظر با عنوان لاتین : Landscape Architecture Documentation Standards برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 435 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی و مدیریت سیستم‌های آبیاری منظر با عنوان لاتین Landscape Irrigation: Design and Management

دانلود کتاب طراحی و مدیریت سیستم‌های آبیاری منظر با عنوان لاتین Landscape Irrigation: Design and Management در این بخش کتاب طراحی و مدیریت سیستم‌های آبیاری منظر با عنوان لاتین Landscape Irrigation: Design and Management برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت  Epub و در 227 صفحه می باشد. در ذیل فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب دستورالعمل بازیافت آب برای آبیاری منظر و چمن با عنوان Water reuse for irrigation agriculture, landscapes, and turf grass

دانلود کتاب دستورالعمل بازیافت آب برای آبیاری منظر  و چمن با  عنوان Water reuse for irrigation agriculture, landscapes, and turf grass در این بخش کتاب دستورالعمل بازیافت آب برای آبیاری منظر  و چمن با  عنوان Water reuse for irrigation agriculture, landscapes, and turf grass برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت  PDF و در 432 صفحه می باشد. در ذیل فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب دستورالعمل طراحی آبیاری منظر با عنوان لاتین Landscape Irrigation Design Manual

دانلود کتاب دستورالعمل طراحی آبیاری منظر با عنوان لاتین Landscape Irrigation Design Manual در این بخش کتاب دستورالعمل طراحی آبیاری منظر با عنوان لاتین Landscape Irrigation Design Manual برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت  PDF و در 118 صفحه می باشد. در ذیل فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب کیفیت آب آبیاری منظر و چمن با عنوان لاتین Turfgrass and Landscape Irrigation Water Quality

دانلود کتاب کیفیت آب آبیاری منظر و چمن با عنوان لاتین Turfgrass and Landscape Irrigation Water Quality در این بخش کتاب کیفیت آب آبیاری منظر و چمن با عنوان لاتین Turfgrass and Landscape Irrigation Water Quality برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت  PDF و در 496 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب با موضوع مهندسی سایت برای طراحان و معماران منظر با عنوان لاتین Landscape site grading principles

دانلود کتاب  با موضوع مهندسی سایت برای طراحان و معماران منظر با عنوان لاتین Landscape site grading principles در این بخش کتاب  با موضوع مهندسی سایت برای طراحان و معماران منظر با عنوان لاتین Landscape site grading principles: grading with design in mind برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت  PDF و در 322 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب مهندسی سایت برای معماران منظر(دو جلد کتاب اصلی و کتاب کار، ۲۰۱۳)

دانلود کتاب مهندسی سایت برای معماران منظر(دو جلد کتاب اصلی و کتاب کار، ۲۰۱۳) این کتاب با نام لاتین (Site Engineering for Landscape Architects) در دو جلد “اصلی”  و  “کتاب کار” آن که به عنوان مرجع فنی رشته های معماری منظر، فضای سبز و مهندسی طراحی محیط زیست در امر طراحی سایت و منظر شناخته می شود از سال‌ ها قبل با نام ” مهندسی سایت برای معماران منظر” توسط  مرحوم مهندس ابوضیاء ترجمه  و توسط سازمان پارک‌های تهران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود کتاب معماری منظر فضاهایی عمومی شهری با عنوان لاتین Operative Landscapes

دانلود کتاب معماری منظر فضاهایی عمومی شهری با عنوان لاتین Operative Landscapes در این بخش کتاب معماری منظر فضاهایی عمومی شهری با عنوان لاتین Operative Landscapes-Building Communities Through Public Space برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت  PDF و در 200 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ و منظر مسکونی با عنوان لاتین DIY Projects: Landscaping: How To Design Your Own Landscape

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ و منظر مسکونی با عنوان لاتین DIY Projects: Landscaping: How To Design Your Own Landscape در این بخش کتاب طراحی و احداث باغ و منظر مسکونی با عنوان لاتین DIY Projects: Landscaping: How To Design Your Own Landscape برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت  Epub و در 97 صفحه می باشد. در ذیل فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب مباحث پیشرفته در معماری منظر با عنوان لاتین Advances in Landscape Architecture

دانلود کتاب مباحث پیشرفته در معماری منظر با عنوان لاتین Advances in Landscape Architecture در این بخش کتاب مباحث پیشرفته در معماری منظر با عنوان لاتین Advances in Landscape Architecture برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت  PDF و در 935 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب مبانی معماری منظر با عنوان Becoming a Landscape Architect: A Guide to Careers in Design

دانلود کتاب مبانی معماری منظر با عنوان  Becoming a Landscape Architect: A Guide to Careers in Design در این بخش کتاب مبانی معماری منظر با عنوان  Becoming a Landscape Architect: A Guide to Careers in Design برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت Epub  و در 368 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب مبانی معماری منظر با عنوان لاتین The Fundamentals of Landscape Architecture

دانلود کتاب مبانی معماری منظر با عنوان لاتین The Fundamentals of Landscape Architecture در این بخش کتاب مبانی معماری منظر با عنوان لاتین The Fundamentals of Landscape Architecture برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 202 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب برنامه‌ریزی و طراحی سایت معماری منظر با عنوان لاتین site planning and design handbook

دانلود کتاب برنامه‌ریزی و طراحی سایت معماری منظر با عنوان لاتین site planning and design handbook در این بخش کتاب برنامه‌ریزی و طراحی سایت معماری منظر با عنوان لاتین site planning and design handbook برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 537 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب معماری منظر حرفه‌ای با عنوان لاتین The professional practice of landscape architecture

دانلود کتاب معماری منظر حرفه‌ای با عنوان لاتین The professional practice of landscape architecture در این بخش کتاب معماری منظر حرفه‌ای با عنوان لاتین The professional practice of landscape architecture : a complete guide to starting and running your own firm برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 563 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب منظرسازی - اصول و عمل با عنوان لاتین Landscaping-Principle and practice

دانلود کتاب منظرسازی - اصول و عمل با عنوان لاتین Landscaping-Principle and practice در این بخش کتاب منظرسازی - اصول و عمل با عنوان لاتین Landscaping-Principle and practice برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 592 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(12):

فایل شهر

ترجمه تخصصی متن شهرسازی، معماری، منظر، فضای سبز

بلوک اتوکد شهری و منظر

کلاس های اسکیس و طراحی گالری هفت