اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل envidesigngroup@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب راهنمای طراحی باغ و محوطه سبز با عنوان لاتین The Right-Size Flower Garden

دانلود کتاب راهنمای طراحی باغ و محوطه سبز با عنوان لاتین The Right-Size Flower Garden در این بخش کتاب راهنمای طراحی باغ و محوطه سبز با عنوان لاتین The Right-Size Flower Garden: Simplify Your Outdoor Space with Smart Design Solutions and Plant Choices برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 300 صفحه،‌با فرمت Epub و به زبان انگلیسی می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و  فهرست مطالب آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای آبیاری منظر و فضای سبز با استفاده از آب خاکستری با عنوان Greywater, Green Landscape

دانلود کتاب راهنمای آبیاری منظر و  فضای سبز با استفاده از آب خاکستری با عنوان Greywater, Green Landscape در این بخش کتاب آبیاری منظر و  فضای سبز با استفاده از آب خاکستری با عنوان Greywater, Green Landscape: How to Install Simple Water-Saving Irrigation Systems in Your Yard بر ای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 366 صفحه، با فر مت Epub و به زبان انگلیسی می‌باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب تکنیک‌ها و ابزارهای مدلسازی و مصورسازی محیط و منظر با عنوان Modeling the Environment

دانلود کتاب تکنیک‌ها و ابزارهای مدلسازی و مصورسازی محیط و منظر با عنوان Modeling the Environment در این بخش کتاب تکنیک‌ها و ابزارهای مدلسازی و مصورسازی محیط و منظر با عنوان Modeling the Environment: Techniques and Tools for the 3D Illustration of Dynamic Landscapes برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 287 صفحه می‌باشد. در ذیل  صفحه مشخصات،‌فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است. دانلود فهرست، مشخصات، صفحات نمونه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ مصور باغبانی با عنوان لاتین Illustrated Dictionary of Gardening

دانلود کتاب فرهنگ مصور باغبانی با عنوان لاتین Illustrated Dictionary of Gardening در این بخش کتاب فرهنگ مصور باغبانی با عنوان لاتین Illustrated Dictionary of Gardening در 864 صفحه برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات،‌فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب معرفی گیاهان زینتی اقلیم سرد برای طراحان باغ و منظر با عنوان لاتین Cool Plants for Cold Climates: A Garden Designer\'s Perspective

دانلود کتاب معرفی گیاهان زینتی اقلیم سرد برای طراحان باغ و منظر با عنوان لاتین Cool Plants for Cold Climates: A Garden Designer\'s Perspective در این بخش کتاب معرفی گیاهان زینتی اقلیم سرد برای طراحان باغ و منظر با عنوان لاتین Cool Plants for Cold Climates: A Garden Designer's Perspective برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به زبان انگلیسی، در 256 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در  ذیل ص  فحه  مشخصات و  فهرست مطالب کتاب آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب معماری منظر آندره کوکران با عنوان لاتین Andrea Cochran: Landscapes

دانلود کتاب معماری منظر آندره کوکران با عنوان لاتین Andrea Cochran: Landscapes در این بخش کتاب معماری منظر آندره کوکران با عنوان لاتین Andrea Cochran: Landscapes در 192 صفحه برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صف  حات نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب تفکری در معماری منظر با عنوان لاتین Thinking about Landscape Architecture

دانلود کتاب تفکری در معماری منظر با عنوان لاتین Thinking about Landscape Architecture در این بخش کتاب تفکری در معماری منظر با عنوان لاتین Thinking about Landscape Architecture: Principles of a Design Profession for the 21st Century برای دانلود قرار داده شده است.  این کتاب به زبان انگلیسی، در 241 صفحه و با فرمت PDF  می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب منظر همچون شهرسازی با عنوان لاتین Landscape as Urbanism: A General Theory

دانلود کتاب منظر همچون شهرسازی با عنوان لاتین Landscape as Urbanism: A General Theory در این بخش کتاب منظر همچون شهرسازی با عنوان لاتین Landscape as Urbanism: A General Theory برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به زبان انگلیسی،‌به فرمت PDF و در 217 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب منظر همچون زیرساخت با عنوان لاتین Landscape as Infrastructure: A Base Primer

دانلود کتاب منظر همچون زیرساخت با عنوان لاتین Landscape as Infrastructure: A Base Primer در این بخش  کتاب منظر همچون زیرساخت با عنوان لاتین Landscape as Infrastructure: A Base Primer برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به فرمت PDF، به زبان انگلیسی و در 504 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب  آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای پارک‌های ملی یادمان میدان‌های جنگ با عنوان لاتین America\'s National Battlefield Parks: A Guide

دانلود کتاب راهنمای پارک‌های ملی یادمان میدان‌های جنگ با عنوان لاتین America\'s National Battlefield Parks: A Guide در این بخش کتاب راهنمای پارک‌های ملی یادمان میدان‌های جنگ با عنوان لاتین America's National Battlefield Parks: A Guide برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به فرمت Epub و در 384 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحات مشخصات و فهرست مطالب کتاب آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(46):

فایل شهر

ترجمه تخصصی متن شهرسازی، معماری، منظر، فضای سبز

بلوک اتوکد شهری و منظر

کلاس های اسکیس و طراحی گالری هفت