اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب طراحی باغ با نام لاتین Garden Design

دانلود کتاب طراحی باغ با نام لاتین Garden Design در این بخش کتاب طراحی باغ با نام لاتین Garden Design برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 361 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی، فهرست مطالب وهمچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب منظرسازی با درختان میوه با نام لاتین Landscaping with Fruits

دانلود کتاب منظرسازی با درختان میوه با نام لاتین Landscaping with Fruits در این بخش کتاب منظرسازی با درختان میوه با نام لاتین Landscaping with Fruits برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 193 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب درختان در منظر با نام لاتین Trees in Hard Landscapes

دانلود کتاب درختان در منظر با نام لاتین Trees  in Hard Landscapes در این بخش کتاب درختان در منظر با نام لاتین Trees  in Hard Landscapes: a Guide For Delivery برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 164 صفحه می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب شاخصه‌های ارزیابی منظر با نام لاتین Landscape Indicators: Assessing and Monitoring Landscape Quality

دانلود کتاب شاخصه‌های ارزیابی منظر با نام لاتین Landscape Indicators: Assessing and Monitoring Landscape Quality در این بخش  کتاب شاخصه‌های ارزیابی منظر با نام لاتین Landscape Indicators: Assessing and Monitoring Landscape Quality برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 237  می باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب این کتاب آمده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب استفاده ماهرانه آب بارندگی در طراحی منظر با عنوان لاتین Artful Rainwater Design: Creative Ways to Manage Stormwater

دانلود کتاب استفاده ماهرانه آب بارندگی در طراحی منظر با عنوان لاتین Artful Rainwater Design: Creative Ways to Manage Stormwater در این بخش کتاب طراحی ماهرانه منظر با  آب بارندگی با عنوان لاتین Artful Rainwater Design: Creative Ways to Manage Stormwater برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به زبان انگلیسی، با فرمت PDF و در 297 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب معماری برای بچه ها با عنوان لاتین Architecture For Children

دانلود کتاب معماری برای بچه ها با عنوان لاتین Architecture For Children در این بخش  دانلود کتاب معماری برای بچه ها با عنوان لاتین Architecture For Children برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 198 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.             ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب جزئیات اجرایی ساخت برای طراحی منظر و باغ با نام لاتین CONSTRUCTION DETAILING FOR LANDSCAPE AND GARDEN DESIGN

دانلود کتاب جزئیات اجرایی ساخت برای طراحی منظر و باغ  با نام لاتین  CONSTRUCTION DETAILING FOR LANDSCAPE AND GARDEN DESIGN در این بخش  دانلود کتاب جزئیات اجرایی ساخت برای طراحی منظر و باغ  با نام لاتین  CONSTRUCTION DETAILING FOR LANDSCAPE AND GARDEN DESIGN برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در248 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای حرفه‌ای باغ های صخره‌ای با نام لاتین The Rock and Water Garden Expert

دانلود کتاب راهنمای حرفه‌ای باغ های صخره‌ای با نام لاتین The Rock and Water Garden Expert در این بخش کتاب راهنمای حرفه‌ای باغ های صخره‌ای با نام لاتین The Rock and Water Garden Expert   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 131 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب طراحی مناظر حاشیه آب(ساحلی) با عنوان لاتین Waterfront Landscapes

دانلود کتاب طراحی مناظر حاشیه آب(ساحلی) با عنوان لاتین Waterfront Landscapes در این بخش  کتاب طراحی مناظر حاشیه آب(ساحلی) با عنوان لاتین Waterfront Landscapes برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 280 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل و همچنین تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب آموزش ترسیم دستی و دیجیتال در منظر با عنوان لاتین Drawing the Landscape

دانلود کتاب آموزش ترسیم دستی و دیجیتال در منظر با عنوان لاتین Drawing the Landscape در این بخش   کتاب آموزش ترسیم دستی و دیجیتال در منظر با عنوان لاتین Drawing the Landscape برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 370 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(51):

فایل شهر