اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب معرفی 50 پارک ملی بزرگ جهان با عنوان لاتین The 50 Greatest National Parks of the World

دانلود کتاب معرفی 50 پارک ملی بزرگ جهان با عنوان لاتین The 50 Greatest National Parks of the World در این بخش کتاب معرفی 50 پارک ملی بزرگ جهان با عنوان لاتین The 50 Greatest National Parks of the World در 304 صفحه و با فرمت EPb برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب از آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب روش‌شناسی و روش‌های تحقیق در معماری منظر با عنوان لاتین Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology

دانلود کتاب روش‌شناسی و روش‌های تحقیق در معماری منظر با عنوان لاتین Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology در این بخش کتاب روش‌شناسی و روش‌های تحقیق در معماری منظر با عنوان لاتین Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology در 330 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ حیات وحش با عنوان لاتین Naturalist\'s Guide to the Garden Wildlife of Britain & Europe

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ حیات وحش با عنوان لاتین Naturalist\'s Guide to the Garden Wildlife of Britain & Europe در این بخش کتاب طراحی و احداث باغ حیات وحش با عنوان لاتین Naturalist's Guide to the Garden Wildlife of Britain & Europe در 164 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب کتاب آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتابی در مورد بام‌باغ‌ها و فضاهای سبز عمودی با عنوان لاتین My City Highrise Garden

دانلود کتابی در مورد بام‌باغ‌ها و فضاهای سبز عمودی با عنوان لاتین My City Highrise Garden در این بخش کتابی در مورد بام‌باغ‌ها و فضاهای سبز عمودی با عنوان لاتین My City Highrise Garden در 166 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب تحلیل منظر با عنوان لاتین Landscape Analysis: Investigating the potentials of space and place

دانلود کتاب تحلیل منظر با عنوان لاتین Landscape Analysis: Investigating the potentials of space and place در این بخش کتاب تحلیل منظر با عنوان لاتین Landscape Analysis: Investigating the potentials of space and place در 224 صفحه با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب باغ‌های ژاپنی با عنوان لاتین Infinite Spaces: The Art and Wisdom of the Japanese Garden

دانلود کتاب باغ‌های ژاپنی با عنوان لاتین Infinite Spaces: The Art and Wisdom of the Japanese Garden در این بخش کتاب باغ‌های ژاپنی با عنوان لاتین Infinite Spaces: The Art and Wisdom of the Japanese Garden; Based on the Sakuteiki by Tachibana no Toshitsuna در 128 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طرح‌ها و پروژه‌های احداث باغ و منظر با عنوان لاتین Garden Builder: Plans and Instructions for 35 Projects You Can Make

دانلود کتاب طرح‌ها و پروژه‌های احداث باغ و منظر با عنوان لاتین Garden Builder: Plans and Instructions for 35 Projects You Can Make در این بخش کتاب طرح‌ها و پروژه‌های احداث باغ و منظر با عنوان لاتین Garden Builder: Plans and Instructions for 35 Projects You Can Make در 195 صفحه و  با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب این کتاب آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی کاشت ارگانیک باغ و منظر با عنوان لاتین Easy Organic Gardening and Moon Planting

دانلود کتاب طراحی کاشت ارگانیک باغ و منظر با عنوان لاتین Easy Organic Gardening and Moon Planting در این بخش کتاب طراحی کاشت ارگانیک باغ و منظر با عنوان لاتین Easy Organic Gardening and Moon Planting در 512 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب منظرسازی همساز با اقلیم با عنوان لاتین Climate-Wise Landscaping: Practical Actions for a Sustainable Future

دانلود کتاب منظرسازی همساز با اقلیم با عنوان لاتین Climate-Wise Landscaping: Practical Actions for a Sustainable Future در این بخش کتاب منظرسازی همساز با اقلیم با عنوان لاتین Climate-Wise Landscaping: Practical Actions for a Sustainable Future با فرمت Epub و در 320 صفحه برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود کتاب دوچرخه‌سواری شهری با عنوان لاتین City Cycling

دانلود کتاب دوچرخه‌سواری شهری با عنوان لاتین City Cycling در این بخش کتاب دوچرخه‌سواری شهری با عنوان لاتین City Cycling در 412 صفحه و با فرمت ِPDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(53):

فایل شهر