اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل envidesigngroup@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب گزینه های جایگزین چمن در منظر با عنوان لاتین Lawn Gone!, Low: Maintenance, Sustainable, Attractive Alternatives for Your Yard

دانلود کتاب گزینه های جایگزین چمن در منظر با عنوان لاتین Lawn Gone!, Low: Maintenance, Sustainable, Attractive Alternatives for Your Yard در این بخش کتاب گزینه های جایگزین چمن در منظر با عنوان لاتین Lawn Gone! : Low Maintenance, Sustainable, Attractive Alternatives for Your Yard   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 150 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب به سوی طراحی منظر با عنوان لاتین To Design Landscape : Art, Nature & Utility

دانلود کتاب به سوی طراحی منظر با عنوان لاتین To Design Landscape : Art, Nature & Utility در این بخش  کتاب به سوی طراحی منظر با عنوان لاتین To Design Landscape : Art, Nature & Utility   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 281 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب ساخت و نگهداری باغ ها و مناظر آبی با نام لاتین Backyard Water Gardens

دانلود کتاب ساخت و نگهداری باغ ها و مناظر آبی با نام لاتین Backyard Water Gardens در این بخش کتاب ساخت و نگهداری باغ ها و مناظر آبی با نام لاتین Backyard Water Gardens   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 177 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  وتعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب معماری منظر فضاهایی عمومی شهری با عنوان لاتین Operative Landscapes

دانلود کتاب معماری منظر فضاهایی عمومی شهری با عنوان لاتین Operative Landscapes در این بخش کتاب معماری منظر فضاهایی عمومی شهری با عنوان لاتین Operative Landscapes-Building Communities Through Public Space برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت  PDF و در 200 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ و منظر مسکونی با عنوان لاتین DIY Projects: Landscaping: How To Design Your Own Landscape

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ و منظر مسکونی با عنوان لاتین DIY Projects: Landscaping: How To Design Your Own Landscape در این بخش کتاب طراحی و احداث باغ و منظر مسکونی با عنوان لاتین DIY Projects: Landscaping: How To Design Your Own Landscape برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت  Epub و در 97 صفحه می باشد. در ذیل فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب مباحث پیشرفته در معماری منظر با عنوان لاتین Advances in Landscape Architecture

دانلود کتاب مباحث پیشرفته در معماری منظر با عنوان لاتین Advances in Landscape Architecture در این بخش کتاب مباحث پیشرفته در معماری منظر با عنوان لاتین Advances in Landscape Architecture برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت  PDF و در 935 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب مبانی معماری منظر با عنوان Becoming a Landscape Architect: A Guide to Careers in Design

دانلود کتاب مبانی معماری منظر با عنوان  Becoming a Landscape Architect: A Guide to Careers in Design در این بخش کتاب مبانی معماری منظر با عنوان  Becoming a Landscape Architect: A Guide to Careers in Design برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت Epub  و در 368 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب مبانی معماری منظر با عنوان لاتین The Fundamentals of Landscape Architecture

دانلود کتاب مبانی معماری منظر با عنوان لاتین The Fundamentals of Landscape Architecture در این بخش کتاب مبانی معماری منظر با عنوان لاتین The Fundamentals of Landscape Architecture برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 202 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب برنامه‌ریزی و طراحی سایت معماری منظر با عنوان لاتین site planning and design handbook

دانلود کتاب برنامه‌ریزی و طراحی سایت معماری منظر با عنوان لاتین site planning and design handbook در این بخش کتاب برنامه‌ریزی و طراحی سایت معماری منظر با عنوان لاتین site planning and design handbook برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 537 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب معماری منظر حرفه‌ای با عنوان لاتین The professional practice of landscape architecture

دانلود کتاب معماری منظر حرفه‌ای با عنوان لاتین The professional practice of landscape architecture در این بخش کتاب معماری منظر حرفه‌ای با عنوان لاتین The professional practice of landscape architecture : a complete guide to starting and running your own firm برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 563 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب منظرسازی - اصول و عمل با عنوان لاتین Landscaping-Principle and practice

دانلود کتاب منظرسازی - اصول و عمل با عنوان لاتین Landscaping-Principle and practice در این بخش کتاب منظرسازی - اصول و عمل با عنوان لاتین Landscaping-Principle and practice برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 592 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب ایده‌های معماری منظر با عنوان لاتین Landscape Ideas You Can Use

دانلود کتاب ایده‌های معماری منظر با عنوان لاتین Landscape Ideas You Can Use در این بخش کتاب ایده‌های معماری منظر با عنوان لاتین Landscape Ideas You Can Use برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 177 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر معماری منظر با عنوان لاتین landscape architecture an Introduction

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر معماری منظر با عنوان لاتین landscape architecture an Introduction در این بخش کتاب مقدمه‌ای بر معماری منظر با عنوان لاتین landscape architecture an Introduction برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 209 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتابچه راهنمای پارکینگ خودرو و طراحی منظر با عنوان لاتین Car Park and Landscape Design

دانلود کتابچه راهنمای پارکینگ خودرو و طراحی منظر با عنوان لاتین Car Park and Landscape Design در این بخش کتابچه راهنمای پارکینگ خودرو و طراحی منظر با عنوان لاتین Car Park and Landscape Design برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 20 صفحه می باشد. در ذیل تعدادی از صفحات این کتابچه راهنما آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب با موضوع منظرسازی با عنوان لاتین All About Landscaping

دانلود کتاب با موضوع  منظرسازی با عنوان لاتین All About Landscaping در این بخش کتاب با موضوع  منظرسازی با عنوان لاتین All About Landscaping برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 100 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(2):

فایل شهر

ترجمه تخصصی متن شهرسازی، معماری، منظر، فضای سبز

بلوک اتوکد شهری و منظر

کلاس های اسکیس و طراحی گالری هفت