اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب ارائه دیجیتال طرح‌های منظر با نام لاتین Representing Landscapes : Digital

دانلود کتاب ارائه دیجیتال طرح‌های منظر با نام لاتین Representing Landscapes : Digital در این بخش  کتاب ارائه دیجیتال طرح‌های منظر با نام لاتین Representing Landscapes : Digital   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 237 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب آموزش ترسیم پرسپکتیو با نام لاتین Perspective Drawing Handbook

 دانلود کتاب آموزش ترسیم پرسپکتیو با نام لاتین Perspective Drawing Handbook  در این بخش کتاب آموزش ترسیم پرسپکتیو با نام لاتین Perspective Drawing Handbook   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 98 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب مصورسازی معماری منظر با عنوان لاتین Visualizing Landscape Architecture

دانلود کتاب مصورسازی معماری منظر با عنوان لاتین Visualizing Landscape Architecture در این بخش کتاب مصورسازی معماری منظر با عنوان لاتین Visualizing Landscape Architecture   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 192صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب آموزش ترسیم دستی و دیجیتال در منظر با عنوان لاتین Drawing the Landscape

دانلود کتاب آموزش ترسیم دستی و دیجیتال در منظر با عنوان لاتین Drawing the Landscape در این بخش   کتاب آموزش ترسیم دستی و دیجیتال در منظر با عنوان لاتین Drawing the Landscape برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 370 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کتاب استاندارد های مستندسازی در معماری منظر با عنوان لاتین : Landscape Architecture Documentation Standards

دانلود کتاب استاندارد های مستندسازی در معماری منظر با عنوان لاتین : Landscape Architecture Documentation Standards در این بخش  کتاب استاندارد های مستندسازی در معماری منظر با عنوان لاتین : Landscape Architecture Documentation Standards برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 435 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کتاب لاتین با موضوع گرافیک و ترسیم منظر با عنوان Landscape architectural graphic standards

دانلود کتاب لاتین با موضوع گرافیک و ترسیم منظر با عنوان Landscape architectural graphic standards در این بخش کتاب لاتین با موضوع گرافیک و ترسیم منظر با عنوان Landscape architectural graphic standards   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 578 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کتاب لاتین با موضوع ترسیم و گرافیک منظر با عنوان Plan Graphics for Landscape Designer

دانلود کتاب لاتین با موضوع ترسیم و گرافیک منظر با عنوان Plan Graphics for Landscape Designer در این بخش کتاب لاتین با موضوع ترسیم و گرافیک منظر با عنوان Plan Graphics for Landscape Designer  برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 276 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(2):

فایل شهر