اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل envidesigngroup@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب فرهنگ لغت تخصصی برای باغبان ها با عنوان لاتین The Dictionary of Science for Gardeners : 6000 Scientific Terms Explored and Explained

دانلود کتاب فرهنگ لغت تخصصی برای باغبان ها با عنوان لاتین The Dictionary of Science for Gardeners : 6000 Scientific Terms Explored and Explained در این بخش کتاب فرهنگ لغت تخصصی برای باغبان ها با عنوان لاتین The  Dictionary  of  Science  for  Gardeners :  6000  Scientific  Terms Explored and Explained برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت Epub  و در 556 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ مصور کاکتوس ها با عنوان لاتین The Illustrated Encyclopedia of Cacti

دانلود کتاب فرهنگ مصور کاکتوس ها با عنوان لاتین The Illustrated Encyclopedia of Cacti در این بخش کتاب فرهنگ مصور کاکتوس ها با عنوان لاتین The Illustrated Encyclopedia of Cacti برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 325 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ مصور گیاهان زینتی گوشتی با عنوان لاتین Succulents- the Illustrated Dictionary

دانلود کتاب فرهنگ مصور گیاهان زینتی گوشتی با عنوان لاتین Succulents- the Illustrated Dictionary در این بخش کتاب فرهنگ مصور گیاهان زینتی گوشتی با عنوان لاتین Succulents- the Illustrated Dictionary برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 233 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب گیاهان علفی و شبه علفی زینتی با نام لاتین Ornamental grasses and grasslike plants

دانلود کتاب گیاهان علفی و شبه علفی زینتی با نام لاتین Ornamental grasses and grasslike plants در این بخش کتاب گیاهان علفی و شبه علفی زینتی با نام لاتین Ornamental grasses and grasslike plants برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 623 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ مصور زنبق ها برای باغبان ها با نام لاتین Irises a gardener’s encyclopedia

دانلود کتاب فرهنگ مصور زنبق ها برای باغبان ها با نام لاتین Irises a gardener’s encyclopedia در این بخش کتاب فرهنگ  مصور زنبق ها برای باغبان ها با نام لاتین    Irises a gardener’s encyclopedia برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 342 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ لغت محیط زیست با نام لاتین The Environment Dictionary

دانلود کتاب فرهنگ لغت محیط زیست با نام لاتین  The Environment Dictionary در این بخش کتاب فرهنگ لغت محیط زیست با نام لاتین The Environment Dictionary برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 481 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ گیاهان اکواریومی با نام لاتین Encyclopedia Of Aquarium Plants

دانلود کتاب فرهنگ گیاهان اکواریومی با نام لاتین  Encyclopedia Of Aquarium Plants در این بخش کتاب  فرهنگ گیاهان اکواریومی نگ گیاهان باغ آبی با نام لاتین  Encyclopedia Of Aquarium Plants برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 201 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریدرای و دانلود فرمایید.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ گیاهان باغ آبی با نام لاتین ENCYCLOPEDIA OF WATER GARDEN PLANTS

دانلود کتاب فرهنگ گیاهان باغ آبی با نام لاتین ENCYCLOPEDIA OF WATER GARDEN PLANTS در این بخش کتاب فرهنگ گیاهان باغ آبی با نام لاتین ENCYCLOPEDIA OF WATER GARDEN PLANTS برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 387 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریدرای و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ لغت منظر و برنامه‌ریزی شهری با عنوان لاتین Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning

دانلود کتاب فرهنگ لغت منظر و برنامه‌ریزی شهری با عنوان لاتین Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning در این بخش کتاب  فرهنگ لغت منظر و برنامه‌ریزی شهری با عنوان لاتین Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning برای دانلود قرار داده شده است. این فرهنگ لغت در 1547 صفحه و با فرمت PDF می باشد. در ذیل صفحه مشخصات کتاب امده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ مصور سرخس های باغی با عنوان لاتین Encyclopedia of garden ferns

دانلود کتاب فرهنگ مصور سرخس های باغی با عنوان لاتین Encyclopedia of garden ferns در این بخش کتاب بسیار با ارزش و منحصر به فرد فرهنگ مصور سرخس های باغی با عنوان لاتین Encyclopedia of garden ferns برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 446 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و تعدادی از صفحات نمونه کتاب آورده شده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود فرهنگ لغت مصور طراحی اکولوژیک با عنوان Dictionary of Ecodesign : an illustrated reference

دانلود فرهنگ لغت مصور طراحی اکولوژیک با عنوان Dictionary of Ecodesign : an illustrated reference در این بخش کتاب فرهنگ لغت مصور طراحی اکولوژیک با عنوان Dictionary of Eecodesign : an illustrated reference برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 307 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ لغت معماری منظر و ساخت با عنوان لاتین dictionary of landscape architecture and Construction

دانلود کتاب فرهنگ لغت معماری منظر و ساخت با عنوان لاتین dictionary of landscape architecture and Construction در این بخش کتاب مرجع و بسیار ارزشمند فرهنگ لغت معماری منظر و ساخت با عنوان لاتین  dictionary of landscape architecture and Construction برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در  493 صفحه و بافرمت PDF می باشد. در ذیل مشخصات کتاب امده است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ محیط زیست و اکولوژی با عنوان لاتین dictionary of environment and ecology

دانلود کتاب فرهنگ محیط زیست و اکولوژی با عنوان لاتین dictionary of environment and ecology در این بخش کتاب فرهنگ محیط زیست و اکولوژی با عنوان لاتین dictionary of environment and ecology برای دانلود قرار داده شده است. ابن کتاب با فرمت PDF و در 265 صفحه می باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ رنگی گیاهان یکساله آمیتاژ با عنوان لاتین Armitage's Garden Annuals, A Color Encyclopedia

دانلود کتاب فرهنگ رنگی گیاهان یکساله آمیتاژ با عنوان لاتین Armitage's Garden Annuals, A Color Encyclopedia در این بخش کتاب فرهنگ رنگی گیاهان یکساله آمیتاژ با عنوان لاتین Armitage's Garden Annuals, A Color Encyclopedia برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در با فرمت PDF  و در 367 صفحه می باشد. در ذیل به ترتیب صفحه معرفی، فهرست مطالب و یک صفحه نمونه آن آورده شده است. در صورت تمایل می‌توانید این کتاب ارزشمند را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگ علوم محیط زیست و تکنولوژی با عنوان لاتین dictionary of enviornmental science and technology

دانلود کتاب فرهنگ علوم محیط زیست و تکنولوژی با عنوان لاتین dictionary of enviornmental science and technology در این بخش  کتاب فرهنگ علوم محیط زیست و تکنولوژی با عنوان لاتین dictionary of environmental science and technology برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 828 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب این کتاب آورده شده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(2):

فایل شهر

ترجمه تخصصی متن شهرسازی، معماری، منظر، فضای سبز

بلوک اتوکد شهری و منظر

کلاس های اسکیس و طراحی گالری هفت