اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل envidesigngroup@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب با موضوع کاشت گیاهان دارویی در منظر و فضای سبز با رویکرد حفاظتی با عنوان لاتین Planting the future : saving our medicinal herbs

دانلود کتاب با موضوع کاشت گیاهان دارویی در منظر و فضای سبز با رویکرد حفاظتی با عنوان لاتین Planting the future : saving our medicinal herbs در این بخش کتاب با موضوع کاشت گیاهان دارویی در منظر و فضای سبز با رویکرد حفاظتی با عنوان لاتین Planting the future : saving our medicinal herbs برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 398 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ و منظر دوستدار زنبور با عنوان لاتین The Bee-Friendly Garden

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ و منظر دوستدار زنبور با عنوان لاتین The Bee-Friendly Garden در این بخش کتاب طراحی و احداث باغ و منظر دوستدار زنبور با عنوان لاتین The Bee-Friendly Garden: Design an Abundant, Flower-Filled Yard that Nurtures Bees and Supports Biodiversity برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به زبان انگلیسی  و به فرمت epub می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ دوستدار حیات‌وحش با عنوان لاتین The Wildlife-Friendly Garden

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ دوستدار حیات‌وحش با عنوان لاتین The Wildlife-Friendly Garden در این بخش کتاب طراحی و احداث باغ دوستدار حیات‌وحش با عنوان لاتین The Wildlife-Friendly Garden برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به زبان انگلیسی، با فرمت epub و در 161 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب باغ زیستگاه حیات وحش کالیفورنیا با نام لاتین The California Wildlife Habitat Garden

دانلود کتاب باغ زیستگاه حیات وحش کالیفورنیا با نام لاتین The California Wildlife Habitat Garden در این بخش کتاب باغ زیستگاه حیات وحش کالیفورنیا با نام لاتین The California Wildlife Habitat Garden   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 197 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب منظرسازی طبیعی برای ایجاد محوطه‌های دوستدار پرندگان با نام لاتین Natural Gardening for Birds

دانلود کتاب منظرسازی طبیعی برای ایجاد محوطه‌های دوستدار پرندگان با نام لاتین Natural Gardening for Birds در این بخش کتاب منظرسازی طبیعی برای ایجاد محوطه‌های دوستدار پرندگان با نام لاتین Natural Gardening for Birds : Create a Bird Friendly Habitat in Your Backyard   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 196 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خرید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب اکویارد یا منظرسازی با رویکرد اکولوژیکی با نام لاتین Eco-yards : simple steps to earth-friendly landscapes

دانلود کتاب اکویارد یا منظرسازی با رویکرد اکولوژیکی با نام لاتین Eco-yards : simple steps to earth-friendly landscapes در این بخش کتاب اکویارد و یا منظرسازی با رویکرد اکولوژیکی با نام لاتین Eco-yards : simple steps to earth-friendly landscapes   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 196 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب لاتین با موضوع منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان ...Designing For Butterflie-Planning and Planting

دانلود کتاب لاتین با موضوع منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان ...Designing For Butterflie-Planning and Planting در این بخش کتاب لاتین با موضوع منظرسازی حافظ محیط زیست و با عنوان Designing For Butterflies –Planning and Planting an Insect friendly garden in South Africa برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در ... صفحه و با فرمت .... می‌باشد. در ذیل صفحه عنوان و فهرست مطالب کامل کتاب آورده شده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود کتاب لاتین با موضوع منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان ...Home Gardener’s Wildlife Gardens: Designing

دانلود کتاب لاتین با موضوع منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان ...Home Gardener’s Wildlife Gardens: Designing در این بخش کتاب لاتین با موضوع منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان  Wildlife Gardens Designing, building, planting, developing and maintaining a wildlife garden - Alan Bridgewater برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 228 صفحه می باشد. در ذیل فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود کتاب لاتین منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان The Endangered Species Act At Thirty(Volume 2)-Conserving Biodiversity in Human-Dominated Landscapes

 دانلود کتاب لاتین منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان The Endangered Species Act At Thirty(Volume 2)-Conserving Biodiversity in Human-Dominated Landscapes در این بخش کتاب لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان The Endangered Species Act At Thirty(Volume 2)-Conserving Biodiversity in Human-Dominated Landscape برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF  و در 377 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه عنوان و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریدارای و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان Managing and Designing Landscapes for Conservation

 دانلود کتاب لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان Managing and Designing Landscapes for Conservation در این بخش کتاب لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان Managing and Designing Landscapes for Conservation برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 585 صفحه می باشد . در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب امده است. در صورت تمایل می‌توانید این مصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتابچه لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان Conservation Landscaping Guidelines

دانلود کتابچه لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان Conservation Landscaping Guidelines در این بخش کتاب لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان Conservation Landscaping Guidelines برای دانلود قرار داده شده است. این کتابچه با فرمت PDF و در 40 صفحه می باشد . ر ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتابچه امده است. در صورت تمایل می‌توانید این مصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پایانامه لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان Conservation Gardening and Sustainable Landscaping

 دانلود  پایانامه لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان Conservation Gardening and Sustainable Landscaping در این بخش پایان نامه لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان Conservation Gardening and Sustainable Landscaping برای دانلود قرار داده شده است. این پایان نامه با فرمت PDF و در 150 صفحه می باشد . ر ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این پایان نامه امده است. در صورت تمایل می‌توانید این مصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود کتاب لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان Biodiversity Planning and Design- Sustainable Practices

 دانلود کتاب لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان Biodiversity Planning and Design- Sustainable Practices در این بخش کتاب لاتین در مورد منظرسازی حافظ محیط زیست با عنوان Biodiversity Planning and Design_ Sustainable Practices برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 137 صفحه می باشد . ر ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب امده است. در صورت تمایل می‌توانید این مصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):

فایل شهر

ترجمه تخصصی متن شهرسازی، معماری، منظر، فضای سبز

بلوک اتوکد شهری و منظر

کلاس های اسکیس و طراحی گالری هفت