اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل envidesigngroup@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب گیاهان گلدار گرمسیری با عنوان لاتین Tropical Flowering Plants

دانلود کتاب گیاهان گلدار گرمسیری با عنوان لاتین Tropical Flowering Plants در این بخش کتاب گیاهان گلدار گرمسیری با عنوان لاتین Tropical Flowering Plants: A Guide to Identification and Cultivation در 424 صفحه برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب آن برای دانلود قرار داده شده است. فهرست مطالب   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب پیشگیری از آلودگی شهری با بهره‌گیری از پایداری، اکولوژی صنعتی و مهندسی سبز با عنوان لاتین ..., Pollution prevention : green engineering

دانلود کتاب پیشگیری از آلودگی شهری با بهره‌گیری از پایداری، اکولوژی صنعتی و مهندسی سبز با عنوان لاتین   ..., Pollution prevention : green engineering در این بخش کتاب پیشگیری از آلودگی شهری با بهره‌گیری از  پایداری، اکولوژی صنعتی و مهندسی سبز با عنوان لاتین  Title: Pollution prevention : sustainability, industrial ecology, and green engineering برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 633 صفحه‌،‌با فرمت PDF، و به زبان انگلیسی می‌باشد. در صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. دانلود فهرست مطالب کتاب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب زیرساخت‌های سبز شهری با عنوان لاتین Revising Green Infrastructure: Concepts Between Nature and Design

دانلود کتاب زیرساخت‌های سبز شهری با عنوان لاتین Revising Green Infrastructure: Concepts Between Nature and Design در این بخش کتاب زیرساخت‌های سبز شهری با عنوان لاتین Revising Green Infrastructure: Concepts Between Nature and Design برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 478 صفحه، به زبان انگلیسی و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل  صفحه معرفی و فهرست مطالب این کتاب آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب زیرساخت های پایدار با عنوان لاتین Sustainable Infrastructure: The Guide to Green Engineering and Design

دانلود کتاب زیرساخت های پایدار با عنوان لاتین Sustainable Infrastructure: The Guide to Green Engineering and Design در این بخش کتاب زیرساخت‌های پایدار با عنوان لاتین Sustainable Infrastructure: The Guide to Green Engineering and Design برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 387 صفحه، با فرمت PDF و به زبان انگلیسی می باشد. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب این کتاب آورده شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب در مورد باغ‌های درمانگر با عنوان لاتین Flowers That Heal

دانلود کتاب در مورد  باغ‌های درمانگر با عنوان لاتین Flowers That Heal در این بخش  کتاب در مورد  باغ‌های درمانگر با عنوان لاتین Flowers That Heal: Aromas, Herbs, Essences and Other Secrets of the Fairies بر ای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 264 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب بهترین پارک‌های جیبی نیویورک با عنوان لاتین BEST Pocket Parks of NYC

دانلود کتاب بهترین پارک‌های جیبی نیویورک با عنوان لاتین  BEST Pocket Parks of NYC در این بخش کتاب بهترین پارک‌های جیبی نیویورک با عنوان لاتین  BEST Pocket Parks of NYC برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در  187 صفحه، با  فرمت‌های کیندل و PDF و به زبان انگلیسی می باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب در مورد طراحی کاشت با عنوان Plants and Planting Plans for a Bee Garden

دانلود کتاب در مورد طراحی کاشت با عنوان Plants and Planting Plans for a Bee Garden در این بخش کتاب در مورد طراحی کاشت با عنوان Plants and Planting Plans for a Bee Garden برای دانلود قرار داده شده است. این  کتاب با فرمت Epub و در 358 صفحه می‌باشد. در ذیل فهرست صفحه مشخصات، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب در مورد کاربرد گیاهان زینتی در خانه با عنوان Urban Jungle: Living and Styling with Plants

دانلود کتاب در مورد کاربرد گیاهان زینتی در خانه با عنوان Urban Jungle: Living and Styling with Plants در این بخش کتاب در مورد کاربرد گیاهان زینتی در خانه با عنوان Urban Jungle: Living and Styling with Plants برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در  442 صفحه، به فرمت Epub و به زبان انگلیسی می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات این کتاب آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب علف‌های هرز با عنوان لاتین The Book of Weeds

دانلود کتاب علف‌های هرز با عنوان لاتین The Book of Weeds در این بخش کتاب علف‌های هرز با عنوان لاتین The Book of Weeds: How to Deal With Plants That Behave Badly برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 147 صفحه، با فرمت PDF و به زبان انگلیسی می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب و صفحه مشخصات آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب هرس و تربیت گیاهان زینتی با عنوان لاتین Pruning and Training

دانلود کتاب هرس و تربیت  گیاهان زینتی با عنوان لاتین  Pruning and Training در این بخش کتاب هرس و تربیت  گیاهان زینتی با عنوان لاتین Pruning and Training, Revised New Edition: What, When, and How to Prune برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 338 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل صفحات مشخصات، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طبیعت‌شناس شهری با عنوان لاتین The Urban Naturalist

دانلود کتاب طبیعت‌شناس شهری با عنوان لاتین  The Urban Naturalist در این بخش کتاب طبیعت گیرای شهری با عنوان لاتین  The Urban Naturalist برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به زبان انگلیسی، در 296 صفحه و با  فرمت Epub می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین  فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب استانداردهای برنامه‌ریزی و طرحی شهری با عنوان لاتین Planning and Urban Design Standards

دانلود کتاب استانداردهای برنامه‌ریزی و طرحی شهری با عنوان لاتین Planning and Urban Design Standards در این بخش  کتاب استانداردهای برنامه‌ریزی و طرحی شهری با عنوان لاتین Planning and Urban Design Standards برای دانلود  قرار داده شده است. ای کتاب به زبان انگلیسی، در 736 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب در مورد منظرسازی گورستان‌ها به سبک طبیعی با عنوان لاتین Natural burial : landscape, practice and experience

دانلود کتاب در مورد منظرسازی گورستان‌ها به سبک طبیعی با عنوان لاتین Natural burial : landscape, practice and experience در این بخش کتاب در مورد منظرسازی گورستان‌ها به سبک طبیعی با عنوان لاتین Natural burial : landscape, practice and experience برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به زبان انگلیسی، به فرمت لاتین و در 234 صفحه می‌باشد. در ذیل   فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است. فهرست مطالب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب برنامه‌ریزی تولید کمپوست با عنوان لاتین The Perfect Compost Plan: Beginners Guide To Making Healthy Compost

دانلود کتاب برنامه‌ریزی تولید کمپوست با عنوان لاتین The Perfect Compost Plan: Beginners Guide To Making Healthy Compost در این بخش کتاب برنامه‌ریزی تولید کمپوست با عنوان لاتین The Perfect Compost Plan: Beginners Guide To Making Healthy Compost برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 104 صفحه و با فرمت Epub می باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب طراحی آبیاری برای معماری منظر با عنوان لاتین Simplified Irrigation Design(Landscape Architecture)

دانلود کتاب طراحی آبیاری برای معماری منظر با عنوان لاتین Simplified Irrigation Design(Landscape Architecture) در این بخش کتاب طراحی آبیاری برای معماری منظر  با عنوان لاتین Simplified Irrigation Design(Landscape Architecture)  برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 463 صفحه، به زبان انگلیسی و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن برای دانلود قرار داده شده است. فهرست مطالب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(28):

فایل شهر

ترجمه تخصصی متن شهرسازی، معماری، منظر، فضای سبز

بلوک اتوکد شهری و منظر

کلاس های اسکیس و طراحی گالری هفت