اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل envidesigngroup@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب الگوی باغسازی با عنوان لاتین On Garden Style

دانلود کتاب الگوی باغسازی با عنوان لاتین On Garden Style در این بخش  کتاب الگوی باغسازی با عنوان لاتین Bunny Williams On Garden Style برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 196 صفحه و با فرمت Epub می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب پلان‌هایی برای باغ‌های کوچک با نام لاتین Plans for Small Gardens

دانلود کتاب پلان‌هایی برای باغ‌های کوچک با نام لاتین Plans for Small Gardens در این بخش کتاب پلان‌هایی برای باغ‌های کوچک با نام لاتین Plans for Small Gardens برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 218 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب طراحی باغ و منظر با عنوان لاتین Home outside : creating the landscape you love

دانلود کتاب طراحی باغ و منظر با عنوان لاتین Home outside : creating the landscape you love در این بخش کتاب طراحی باغ و منظر با عنوان لاتین Home outside : creating the landscape you love   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 258 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب  و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب پروژه های چوبی زیبا برای فضای خارجی زنده با نام لاتین Beautiful wooden projects for outdoor living

دانلود کتاب پروژه های چوبی زیبا برای فضای خارجی زنده با نام لاتین Beautiful wooden projects for outdoor living در این بخش تاب پروژه های چوبی زیبا برای فضای خارجی زنده  با نام لاتین Beautiful wooden projects for outdoor living   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 186 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب  و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب باغبانی منظر و محوطه مسکونی با نام لاتین How to cheat at gardening and yard work

دانلود کتاب باغبانی منظر و محوطه مسکونی با نام لاتین How to cheat at gardening and yard work در این بخش کتاب باغبانی منظر و محوطه مسکونی با نام لاتین How to cheat at gardening and yard work : shameless tricks for growing radically simple flowers, veggies, lawns, landscaping, and more    برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 340 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب  و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آمده است. در صورت تمایل می‌توانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب طراحی، توسعه و اجرای پارک سگ‌ها با عنوان لاتین Dog park design, development, and operation

دانلود کتاب طراحی، توسعه و اجرای پارک سگ‌ها با عنوان لاتین Dog park design, development, and operation در این بخش کتاب طراحی، توسعه و اجرای پارک سگ‌ها با عنوان لاتین Dog park design, development, and operation   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 146صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب  و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب باستانشناسی منظر با نام لاتین Handbook of Landscape Archaeology

دانلود کتاب باستانشناسی منظر با نام لاتین Handbook of Landscape Archaeology در این بخش کتاب باستانشناسی منظر با نام لاتین Handbook of Landscape Archaeology   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 1229 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب  آن آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب پارک‌های تفریحی با نام لاتین Abandoned amusement parks

دانلود کتاب پارک‌های تفریحی با نام لاتین Abandoned amusement parks در این بخش کتاب پارک‌های تفریحی با نام لاتین Abandoned amusement parks   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 36 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب  و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب پارک‌های تفریحی با نام لاتین Amusement Parks

دانلود کتاب پارک‌های تفریحی با نام لاتین Amusement Parks در این بخش کتاب پارک‌های تفریحی با نام لاتین Amusement Parks   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 20 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب  و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب پارک‌های بزرگ شهری با نام لاتین Great city parks

دانلود کتاب پارک‌های بزرگ شهری با نام لاتین Great city parks در این بخش  دانلود   کتاب پارک‌های بزرگ شهری با نام لاتین Great city parks ، نوشته Alan Tate، ویراست دوم(2015) برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 499 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل   این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب باغ زیستگاه حیات وحش کالیفورنیا با نام لاتین The California Wildlife Habitat Garden

دانلود کتاب باغ زیستگاه حیات وحش کالیفورنیا با نام لاتین The California Wildlife Habitat Garden در این بخش کتاب باغ زیستگاه حیات وحش کالیفورنیا با نام لاتین The California Wildlife Habitat Garden   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 197 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب منظرسازی طبیعی برای ایجاد محوطه‌های دوستدار پرندگان با نام لاتین Natural Gardening for Birds

دانلود کتاب منظرسازی طبیعی برای ایجاد محوطه‌های دوستدار پرندگان با نام لاتین Natural Gardening for Birds در این بخش کتاب منظرسازی طبیعی برای ایجاد محوطه‌های دوستدار پرندگان با نام لاتین Natural Gardening for Birds : Create a Bird Friendly Habitat in Your Backyard   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 196 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خرید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب اکویارد یا منظرسازی با رویکرد اکولوژیکی با نام لاتین Eco-yards : simple steps to earth-friendly landscapes

دانلود کتاب اکویارد یا منظرسازی با رویکرد اکولوژیکی با نام لاتین Eco-yards : simple steps to earth-friendly landscapes در این بخش کتاب اکویارد و یا منظرسازی با رویکرد اکولوژیکی با نام لاتین Eco-yards : simple steps to earth-friendly landscapes   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 196 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب طراحی باغ با عنوان لاتین Hoe to Garden: Garden Design

دانلود کتاب طراحی باغ با عنوان لاتین Hoe to Garden: Garden Design در این بخش کتاب طراحی باغ با عنوان لاتین Hoe to Garden: Garden Design   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 187 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب طراحی باغ با گل و گیاهان چندساله با نام لاتین The Perennial Gardener’s Design Primer

دانلود کتاب طراحی باغ با گل و گیاهان چندساله با نام لاتین The Perennial Gardener’s Design Primer در این بخش کتاب طراحی با غ با گل و گیاهان چندساله با نام لاتین The Perennial Gardener’s Design Primer   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت Epub و در 294 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(12):

فایل شهر

ترجمه تخصصی متن شهرسازی، معماری، منظر، فضای سبز

بلوک اتوکد شهری و منظر

کلاس های اسکیس و طراحی گالری هفت